Cartref > Hygyrchedd

Hygyrchedd

Ein nod yw gwneud ein gwefan mor hygyrch â phosibl i bawb ac i gadw at Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C, WAI (WCAG) 2.1. Mae'r wefan yn defnyddio dyluniad ymatebol, sy'n newid cynllun tudalennau gwe er mwyn iddynt weithio'n dda ar gyfrifiaduron pen desg, tabledi a ffonau symudol.

Livingston's Joinery sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl gallu defnyddio ein gwefan. Ein nod yw sicrhau bod cynnwys ein gwefan wedi'i gyflwyno'n glir, wedi'i strwythuro'n dda, heb annibendod a'i ysgrifennu mewn Saesneg Plaen. Yn ogystal, rydym wedi ceisio sicrhau bod dyluniad ac ymarferoldeb y wefan yn cefnogi'r rhai a allai fod â heriau o ran cyrchu cynnwys gwe. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech fedru:

  • Darllen yr holl destun heb fod angen newid lliwiau na ffontiau
  • Chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
  • Llywio y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver).
  • Gallwch hefyd newid gosodiadau ar gyfer eich porwr gwe neu ddyfais i wella'ch profiad yn unol â'ch anghenion a'ch dewisiadau.

Gallwch ddod o hyd i help ar-lein ar AbilityNet, sy'n darparu arweiniad ar sut i:

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd ein gwefan. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon, cysylltwch â post@livingstonsjoinery.co.uk

Paratowyd y datganiad hwn ar 18/10/21. Fe'i diweddarwyd diwethaf ar 18/10/21